Maşa ve Koca Ayı (Masha and Big Bear) 4. Bölüm (Bilinmeyen Hayvanların İzleri)

Spread the love

VİDEO METNİ 

    Bölüm 4. “Bilinmeyen Hayvanların İzleri”

     Chapter 4 “Unknown Animal’s Track”

Hey hey hey! Dikkat et! Koca Ayı! Sen neden uyumuyorsun? Eyvah! Burada kim yürümüş, Koca Ayı? Bir tavşan…  Koca Ayı! Peki, burada kim yürümüş? Ne? Bir timsah mı? Bir kurt. Orada bir kurt var. Haydi koşalım. Kurda bakmaya gidelim. Kartopunu almayı unutma.

Hey hey hey! Be careful! Big Bear! Why are you not sleeping? Oops! Who walked here, Big Bear? A rabbit… Big Bear! So who walked here? What? A crocodile? A wolf. There is a wolf there. Let’s run. Let’s go look at the wolf. Don’t forget to take the snowball.

Ooo! Vay canına. Tamam tamam. Bunlar kurdun izleri. Bunlar da mı tavşan? İşte bunlar kurdun izleri. Nerede peki? Bu nedir? Bir tavşan mı? Gerçekten mi? O zaman bu da kurt. Kurt mu bu peki? O zaman bunlar kurdun izleri. Peki kurdun izi bu mu? Şuradaki mi yoksa? Kurt…  Bir dakika… Bulacağım. Bu bir tavşan. Beni meşgul etme. Aaa tabi ki! Bu bir tavşan.

Ooo! Wow. Okay okay. These are the tracks of the wolf. Are these rabbits too? These are the traces of the wolf. Where then? What’s this? A rabbit? Really? And then this is wolf too. So is that a wolf? Then these are traces of the wolf. So, is this the wolf’s mark? Or (the trace) over there? Wolf …. Wait a minute… I’ll find it. This is a rabbit. Don’t keep me busy. Oh of course! This is a rabbit.

Ayak izlerini görsem, hemen bilirim kimmiş.  Bir domuz ya da bir inek. Bir böcek ya da bir bülbül. Buradaki kimin izi? Ormana giden yolda. Kim koşuyor burada? Koca kulaklı ayı. Dur bekle biraz. Galiba yapamayacağım.

If I see footprints, I’ll  know immediately who it is. A pig or a cow. A bug or a nightingale. Whose sign is here? On the way to the forest. Who is running here? Big-eared bear. Wait a bit. I guess I can’t do it.

Burada kim yürümüş acaba. Kalın postlu bir fil ya da tüylü bir timsah mı? Hayır, pes etmeyeceğim. Evet bulacağım. Buradan kim geçmiş bulacağım.  Tropikal bir penguen. Kuzey kutbu papağanı. Ayak izlerini görsem hemen bilirim kimmiş. Bir domuz ya da bir inek. Bir böcek ya da bir bülbül. Koca Ayı! Şuna bak. Gördün mü? Bir tavşan. Sen gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Kesinlikle

 Who walked here i wonder? A thick-skinned elephant or a furry crocodile? No, I will not give up. Yes, I will find it. I will find out who passed here. A tropical penguin. Arctic parrot. If I see the footprints, I’ll know immediately who it was. A pig or a cow. A bug or a nightingale. Big Bear! Look at this. Did you see? a rabbit. You really don’t know anything. Definitely

KELİME BİLGİSİ

  • Yürü = Walk (verb)
  • Git = Go (verb)
  • Bul = Find (verb) 
  • Koş = Run (verb)

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *