Maşa ve Koca Ayı (Masha and Big Bear) 3. Bölüm (1, 2, 3 Yılbaşı Ağacını Yak)

Spread the love

VİDEO METNİ 

     Bölüm 3. “1, 2, 3 Yılbaşı Ağacını Yak”

Chapter 3 “1, 2, 3 Turn on (lights on the) Christmas tree!”

-Mutlu yıllar! Ver! Ver! Ver onu bana. Koca ayı ben de uçmak istiyorum. Eyvah! Bak Koca Ayı! Bir ağaç. Peki ya bu ağaç. Hey Koca Ayı! Ağaç! Ağaç!

-Happy New Years! Give! Give! Give it to me. Big Bear! I want to fly too. Oops! Look Big Bear! a tree. Well, this tree. Hey Bear! A tree! A tree! 

Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize. Mutluluk ve sağlık getirdin hepimize. Hey!

New year, new year, welcome to us. You brought happiness and health to all of us. Hey! 

-O Noel Baba’ydı. Evet öyleydi. Şimdi sola git. Acele et! Acele et! Noel Baba burada! Noel Baba! Nefes al nefes ver nefes al. Tamamdır. Senin… Senin dinlenmen gerekiyor. Bir dakika… Tüm bunlar benim için değil mi? Mümkün değil! Ben yapacağım. Bana ver, bana ver. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Evet, hediye vermek çok güzel.

-He was Santa Claus. Yes it was. Now go left. Hurry up! Hurry up! Santa Claus is here! Santa Claus! Breathe in, breathe out, breathe in. Ok. You… you need to rest. Wait a minute… Isn’t this all for me? Not possible! I will do. Give me, give me. Happy New Years. Happy New Years. Yes, giving gifts is very nice.

-Olamaz! Olamaz! Bu ağaca yardım etmemiz lazım. Başla bakalım.

-Impossible! Impossible! We need to help this tree. Let’s get started.

-Bir, iki, üç. Yılbaşı ağacını yak! 

-One, two, three. Turn on (lights on the) Christmas tree!

-Mutlu yıllar. 

-Happy new years.

-Yine gel. Hediyeler getir. 

-Come again. Bring gifts.

KELİME BİLGİSİ

  • Ver = Give (verb)
  • Yeni yıl = New Year
  • Hoş geldin = Welcome 
  • Nefes al= Breath in (verb)
  • Nefes ver = Breath out (verb)

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *