Maşa ve Koca Ayı (Masha and Big Bear) 10. Bölüm (Saklambaç)

Spread the love

VİDEO METNİ 

Bölüm 10. “Saklambaç”

Chapter 10  “Hide and Seek”

  Hey Koca Ayı. Merhaba merhaba. Benden saklanıyor. Buldum seni. Buldum seni. İşte! Buldum seni. Tak tak Koca Ayı. Şimdi sen beni ara. Haydi haydi git ve yüzünü duvara dön.

Hey Big Bear. Hello Hello. He is hiding from me. I found you. I found you. Here you are! I found you. Knock knock Big Bear. Now you seek me out. Come on come on! Go and face the wall.

Dergini sonra da okuyabilirsin. Ama sakın bakayım deme. Öyle güzel saklanacağım ki beni asla bulamayacaksın. Haydi bul beni. Acaba beni nasıl buldu? Dergini sonra da okuyabilirsin. Git ve saklan.

You can read your magazine later. But don’t think about  to look. I will hide so well that you will never find me. Let’s find me. I wonder how did he find me? You can read your magazine later. Go and hide.

Ona kadar saymayı bilmiyorum. Ben de beşe kadar sayacağım… Ne var? Yoksa yine mi ben yumacağım. İyi tamam tamam git ve tekrar saklan.  Ona kadar saymayı bilmiyorum. Ben de beşe kadar sayacağım.

I don’t know how to count to ten.  So, I’ll count to five…. What? What? Will i close (my eyes) again? Fine okay okay go and hide again. I don’t know how to count to ten. So, I’ll count to five

İşte! Ooo bir kirpiymiş. Buldum seni. Buldum seni. İşte! Buldum seni. Ve tekrar “tak tak” Koca Ayı! Saklanma konusunda hiç iyi değilsin Koca Ayı. Biraz pratik  yapmalısın! Buldum seni.

Here you are! Ooo a hedgehog. I found you. I found you. Here you are! I found you. And “knock  konock” again Big Bear! You’re not good at hiding at all, Big Bear. You need some practice! I found you!

KELİME BİLGİSİ

  • Saklan = Hide oneself (verb)
  • Bul = Find (verb)
  • Ara = Seek, call, search, look for (verb) 
  • Say= Count (verb)

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *