Maşa ve Koca Ayı (Masha and Big Bear) 5. Bölüm (Reçel Günü)

Spread the love

VİDEO METNİ 

Bölüm 5. “Reçel Günü”

Chapter 5 “Jam Day”

  Koca Ayı! Bana bak şimdi ne yapacağım. Harika! Vay canına! Orada dur. Çok lezzetli. Galiba içinde bir şey eksik. Biraz tuz mu eklesek? Koca Ayı Bana bak. Astronot oldum. Tüm sistemler hazır. Kalkış başarılı. Houston bir sorunumuz var!  Kulaklarım. Sanırım kulaklarım artık iyi. Sana yardım edeyim. Koca Ayı! Ben de seninle geleceğim. Evet.   

Big Bear! Look at me what will I do now. Great! Wow! Stop there. So delicious. Maybe something is missing inside. Shall we add some salt? Big Bear Look at me. I became an astronaut. All systems are ready. Take off successful. Houston we have a problem! My ears. I think my ears are fine now. Let me help you. Big Bear! I’ll come with you too.

“Nerede bizim çanak çömlek. Yani tencere tava. Her yer temiz olmalı ki. Reçel yapabileyim. Bahçede neler yetişir. Şu ağaçta neler var? Her şeyi karıştıralım tencerenin içinde. Havuçla lezzet katayım. Mantarı da unutma. Ama en sonu ve tatlı topladığımız kozalak. Ben bakıp karıştırayım bu garip karışımı.”

“Where is our pottery. I mean, pots and pans. Everywhere must be clean so that I can make jam. What grows in the garden? What’s on that tree? Let’s mix everything in the pot. Let me flavor it with carrots. Don’t forget the mushroom as well. But the last and the sweetest is the cone we collect. Let me  look and mix this strange mixture.”

Koca Ayı! Nerede kaldın? Her şey çoktan hazır. Al bakalım. Ve bir de bu var. Bak! Ay’dayım. Ve Ay yürüyüşü yapıyorum. Tüm sistemler hazır. Kalkış başarılı.

Big Bear Where have you been? Everything is already ready. Here you go. And there’s also this. Look! I’m on the moon. And I’m moonwalking. All systems are ready. Take off successful.

KELİME BİLGİSİ

  • Lezzetli = Delicious
  • Tuz = Salt
  • Hazır = Ready 
  • Tencere = Pot
  • Tava = Pan
  • Reçel =Jam
  • Havuç = Carrot
  • Mantar = Mushroom

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *